Arrow down
Header corner

Waar staan wij voor

Investeren in architectuur en ontwikkelen op maat, dat is waar Investia voor staat.
Als vastgoedontwikkelaar en risicodragende partij richt Investia zich op ruimtelijke ontwikkelingen op het gebied van wonen en werken in zowel binnenstedelijk als landelijk gelegen gebied. Hierbij staat de beleving en de kwaliteit van de ruimte en leven centraal. Dit alles met respect voor de eindgebruiker, historische waarden en met oog voor de toekomst.

 

Wat hebben we te bieden

Als initiator en inspirator zoeken we voor onze opdrachtgevers en consumenten in elke specifieke situatie een oplossing die recht doet aan de wensen, omgeving en haar belanghebbende.  Het doel is te komen tot een totaaloplossing die ontzorgd, past en rendeert en dit alles met oog voor architectuur. 
 
Onze projectbenadering is transparant, doelgericht en slagvaardig. Zo zijn wij in staat onze kennis en creativiteit optimaal in dienst te stellen van een project.
 
We streven  te allen tijde naar continuïteit in tevreden opdrachtgevers en consumenten. Dat bereiken we met ons geloof in duurzaam ondernemen en goed overleg met alle betrokken partijen in het proces. Daarbij stellen we ons op als teamspeler en handelen we professioneel en slagvaardig. Op die manier ontstaat een vertrouwde en prettige samenwerking met opdrachtgevers, overheden, woningcorporaties, consumenten en maatschappelijke organisaties. De sleutel om te komen tot het beste product is door samen te werken, iedereen verantwoordelijk en met één gezamenlijk doel. Dit is voor Investia de wijze en mentaliteit van samenwerken.
 
Om verdere groei en continuïteit veilig te stellen en onder het motto wie niet kan delen kan ook niet vermenigvuldigen gaan wij diverse samenwerkingsvormen en partnerships aan. Door winst en risico te delen komen de beste ontwikkelingen tot stand.